Teenused

Laserskaneerimine (DataCap)

Laserskaneerimine

Laserskaneerimine võimaldab koguda objektidest ja ümbritsevast keskkonnast lühikese ajaga suurel hulgal detailset ja täpset 3D infot.
Loe rohkem
Punktipilv (DataCap)

Punktipilvetöötlus

Laserskaneerimise tulemusel saadud andmete ühendamine ühtseks punktipilve mudeliks, mis viiakse kokkulepitud koordinatsüsteemi.
Loe rohkem
2D joonis (DataCap)

2D jooniste koostamine punktipilvest

Kuigi üha enam kasutatakse infot 3D kujul, soovitakse siiski sageli saada ka traditsioonilisi 2D jooniseid, mida on mugav paberkujul vaadelda.
Loe rohkem
3D BIM mudeldamine (DataCap)

3D BIM mudelite koostamine punktipilvest

Kõige sagedamini koostatakse laserskaneerimise tulemusena saadud punktipilvedest nn lähteolukorra mudeleid, millised on aluseks arhitektidele ja projekteerijatele nende edasises töös.
Loe rohkem
fotogramm-meetria

Fotogramm-meetria

Fotogramm-meetria on ülekattega fotode (stereofoto) kasutamisel põhinev mõõdistamise meetod, mis on pea sama vana, kui fotograafia.
Loe rohkem
Droonimõõdistus

Droonimõõdistus

Traditsiooniline aeromõõdistamine on kulukas ning õigustab end ainult mahukate objektidel, kuid droonide abil on võimalik kiirelt ja efektiivselt mõõdistada eri suuruses objekte.
Loe rohkem