Teenused

laserskaneerimine

Laserskaneerimine

Laserskaneerimine võimaldab koguda objektidest ja ümbritsevast keskkonnast lühikese ajaga suurel hulgal detailset ja täpset 3D infot.
Loe rohkem
punktipilvede_tootlus

Punktipilvede töötlus

Laserskaneerimise tulemusel saadud andmete ühendamine ühtseks punktipilve mudeliks, mis viiakse kokkulepitud koordinatsüsteemi.
Loe rohkem
hoonete-jooniste-koostamine

2D jooniste koostamine punktipilvest

Kuigi üha enam kasutatakse infot 3D kujul, soovitakse siiski sageli saada ka traditsioonilisi 2D jooniseid, mida on mugav paberkujul vaadelda.
Loe rohkem
3d-mudeldamine

3D mudelite koostamine punktipilvest

Kõige sagedamini koostatakse laserskaneerimise tulemusena saadud punktipilvedest nn lähteolukorra mudeleid, millised on aluseks arhitektidele ja projekteerijatele nende edasises töös.
Loe rohkem
bim-modelleerimine

BIM mudeldamine

Kui 3D mudelile lisatakse ka infot, siis saame rääkida BIM mudelist (BIM – Building Information Model.) BIM mudeleid kasutatakse projekteerimise- ja ehitamise faasides.
Loe rohkem
fotogramm-meetria

Fotogramm-meetrilised mõõdistused

Fotogramm-meetria on ülekattega fotode (stereofoto) kasutamisel põhinev mõõdistamise meetod, mis on pea sama vana, kui fotograafia.
Loe rohkem
laserskaneerimine_droon

Droonimõõdistused

Traditsiooniline aeromõõdistamine on kulukas ning õigustab end ainult mahukate objektidel, kuid droonide abil on võimalik kiirelt ja efektiivselt mõõdistada eri suuruses objekte.
Loe rohkem