Laserskaneerimine

Laserskaneerimine võimaldab koguda objektidest ja ümbritsevast keskkonnast lühikese ajaga suurel hulgal detailset ja täpset 3D infot. 

Laserskaneerimine sobib ideaalselt hoonete ja rajatiste, tööstusobjektide, kaevanduste, kultuurimälestiste jne mõõdistamiseks.

Mõõdistuse tulemus väljastatakse vastavalt tellija soovile kas punktipilve, 3D mudeli, 2D jooniste kujul. Võimalik saada ka punktipilv koos värviinfoga (RGB). Selleks tuleb skaneerimise ajal teostada ka pildistamine. Viimane tähendab täiendavat skaneerimise ajakulu, mille kestvus sõltub kasutatavatest seadmetest.