Fotogramm-meetria

Fotogramm-meetria on ülekattega fotode (stereofoto) kasutamisel põhinev mõõdistamise meetod, mis on pea sama vana, kui fotograafia. Kaardistamise eesmärgil kasutati seda esmakordselt François Arago poolt aastal 1851. Hoonete dokumenteerimise eesmärgil kasutas seda meetodit esmakordselt Albrecht Meydenbauer aastal 1858. Kohe peale esimeste lennumasinate kasutuselevõttu võti kasutusele aerofotogramm-meetria.

Kui peale laserskannerite laiemat kasutuselevõttu 20 aasta eest tundus, et fotogramm-meetria kasutamine hääbub, siis tänu arvututite võimekuse kiirele arengule on selle meetodi populaarsus jälle kasvamas.

Paljudel juhtudel annab see laserskaneerimisest paremaid tulemusi. Eelistatud meetod on see näiteks väikesemõõduliste kultuuriväärtuslike objektide dokumenteerimisel, kus lisaks detailide geomeetriale on oluline ka kvaliteetne värviinfo.