Droonimõõdistus

Traditsiooniline aeromõõdistamine on väga kulukas ning õigustab end ainult mahukate objektide korral. Kuid droonide abil on võimalik kiirelt ja efektiivselt mõõdistada eri suuruses objekte. Aeromõõdistamine droonilt võimaldab kiirelt ja vähese kuluga mõõdistada suuri maa-alasid. Töö tulemuseks on punktipilv, ortofoto ja digitaalne maapinnamudel.

Droonimõõdistusi kasutatakse topograafilsteks mõõdistusteks, mahtude määramiseks (karjäärid, ehitusplatsid, materjalide laoplatsid jms), ehitustööde progressi monitooringuks, arhitektuuri- ja kultuuriväärtuste dokumenteerimiseks. Soojuskaamerate abil on võimalik droonidelt mõõdistada objektide soojuskadusid. Multispektraalkaamerate abil on droone võimalik kasutada erinevate looduskaitse-, metsandus- ja põllumajandusprojektide huvides.

Enamasti kasutatakse droonimõõdistuste puhul fotogramm-meetrilist meetodit, kuna droonidel kasutatavad laserskaneerimise süsteemid on veel väga kallid.

Tule konsultatsioonile või saada meile hinnapäring!