BIM mudeldamine

Kui 3D mudelile lisatakse ka infot, siis saame rääkida BIM mudelist (BIM – Building Information Model).

BIM mudeleid kasutatakse projekteerimise- ja ehitamise faasides, üha enam räägitakse haldusmudelite kasutamisest. BIM ideoloogia käsitleb ehitise elukaare mõistet ehk ehitise infomudelit alates ehitise loomise ideest kuni ehitise elukaare lõpuni.

Valmivatest ehitisteks luuakse üha enam teostusmudelid, mida kasutatakse hilisema halduse eesmärkidel. Sageli kasutatakse sel eesmärgil valminud ehitise mõõdistamist laserskaneerimise meetodil.