3D BIM mudelite koostamine punktipilvest

Kõige sagedamini koostatakse laserskaneerimise tulemusena saadud punktipilvedest nn lähteolukorra mudeleid, millised on aluseks arhitektidele ja projekteerijatele nende edasises töös. Siinjuures tuleb silmas pidada, et mudel on üldistus vastavalt kokku lepitud detailsuse astmele (LoD – Level of Details). Seepärast on väga hea, kui edasine kasutaja suudab vajadusel pöörduda ka punktipilve mudeli poole, et kriitilisi detaile kontrollida.

Keerulise geomeetriaga objektidest, nt keskaegsed võlvlaed, on võimalik luua ka nn mesh-mudeleid (pinnamudel, kolmnurkmudel). Kuid peab silmas pidama, et mesh-mudel on oluliselt andmemahukam, kui solid-mudel.