2D jooniste koostamine punktipilvest

Kuigi üha enam kasutatakse infot 3D kujul, soovitakse siiski sageli saada ka traditsioonilisi 2D jooniseid, mida on mugav paberkujul vaadelda. Punktipilvest on võimalik luua vaateid, lõikeid, korruseplaane jt detailseid jooniseid 2D kujul.

Eriti kiirelt on võimalik 2D jooniseid genereerida juhul, kui eelnevalt on loodud 3D CAD-mudel. Isegi, kui tulemust vajatakse ainult 2D kujul, on mõistlik mõõdistus teostada laserskanneri abil, kuna see on väga kiire ning lisaväärtusena saadakse objektist detailne 3D info, mis võib osutuda kasulikuks hilisemas faasis.

Tavapäraste 2D mõõdistusmeetodite kasutamise korral tuleb juhul, kui hiljem täiendavat infot vajatakse, minna uuesti mõõdistama.