Service Category: Teenused

Laserskaneerimine

Laserskaneerimine võimaldab koguda objektidest ja ümbritsevast keskkonnast lühikese ajaga suurel hulgal detailset ja täpset 3D infot. Laserskaneerimine sobib ideaalselt hoonete ja rajatiste, tööstusobjektide, kaevanduste, kultuurimälestiste jne mõõdistamiseks. Mõõdistuse tulemus väljastatakse vastavalt tellija soovile kas punktipilve, 3D mudeli, 2D jooniste kujul. Võimalik saada ka punktipilv koos värviinfoga (RGB). Selleks tuleb skaneerimise ajal teostada ka pildistamine. Viimane […]
Loe rohkem

Punktipilvetöötlus

Laserskaneerimise tulemusena saadakse suur hulk erinevatest mõõdistusjaamadest kogutud punktipilvi. Need ühendatakse ühtseks punktipilve mudeliks ning viiakse kokkulepitud koordinaatsüsteemi. Punktipilve hõrendatakse, et vähendada andmemahtu. Hõrendamise aste (1 mm, 2 mm jne) lepitakse kokku tellijaga. Vajadusel puhastatakse pilvest välja mittevajalikud objektid. Punktipilve mudelit on võimalik väljastada erinevates formaatides sõltuvalt tellija vajadustest. Tule konsultatsioonile või saada meile hinnapäring! […]
Loe rohkem

2D jooniste koostamine punktipilvest

Kuigi üha enam kasutatakse infot 3D kujul, soovitakse siiski sageli saada ka traditsioonilisi 2D jooniseid, mida on mugav paberkujul vaadelda. Punktipilvest on võimalik luua vaateid, lõikeid, korruseplaane jt detailseid jooniseid 2D kujul. Eriti kiirelt on võimalik 2D jooniseid genereerida juhul, kui eelnevalt on loodud 3D CAD-mudel. Isegi, kui tulemust vajatakse ainult 2D kujul, on mõistlik […]
Loe rohkem

3D BIM mudelite koostamine punktipilvest

Kõige sagedamini koostatakse laserskaneerimise tulemusena saadud punktipilvedest nn lähteolukorra mudeleid, millised on aluseks arhitektidele ja projekteerijatele nende edasises töös. Siinjuures tuleb silmas pidada, et mudel on üldistus vastavalt kokku lepitud detailsuse astmele (LoD – Level of Details). Seepärast on väga hea, kui edasine kasutaja suudab vajadusel pöörduda ka punktipilve mudeli poole, et kriitilisi detaile kontrollida. […]
Loe rohkem

Fotogramm-meetria

Fotogramm-meetria on ülekattega fotode (stereofoto) kasutamisel põhinev mõõdistamise meetod, mis on pea sama vana, kui fotograafia. Kaardistamise eesmärgil kasutati seda esmakordselt François Arago poolt aastal 1851. Hoonete dokumenteerimise eesmärgil kasutas seda meetodit esmakordselt Albrecht Meydenbauer aastal 1858. Kohe peale esimeste lennumasinate kasutuselevõttu võti kasutusele aerofotogramm-meetria. Kui peale laserskannerite laiemat kasutuselevõttu 20 aasta eest tundus, et […]
Loe rohkem

Droonimõõdistus

Traditsiooniline aeromõõdistamine on väga kulukas ning õigustab end ainult mahukate objektide korral. Kuid droonide abil on võimalik kiirelt ja efektiivselt mõõdistada eri suuruses objekte. Aeromõõdistamine droonilt võimaldab kiirelt ja vähese kuluga mõõdistada suuri maa-alasid. Töö tulemuseks on punktipilv, ortofoto ja digitaalne maapinnamudel. Droonimõõdistusi kasutatakse topograafilsteks mõõdistusteks, mahtude määramiseks (karjäärid, ehitusplatsid, materjalide laoplatsid jms), ehitustööde progressi […]
Loe rohkem