Loeng Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise eriala tudengitele

DataCap OÜ juhatuse esimees Jüri Pärtna esines Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise eriala tudengite ees loenguga mõõdistusmeetoditest. Loengus käsitleti mõõdistuste vajadust kultuuripärandi hoidmisel, erinevaid mõõdistusmeetodeid, nende eripärasid ja täpsuseid, mõõdistusvahendeid, andmetöötlust ning praktilisi näiteid. Praegusele olukorrale vastavalt peeti loeng virtuaalselt Zoom-keskkonnas.

Põhjalikumalt käsitleti laserskaneerimist, fotogramm-meetriat ja droonimõõdistust. Loengu eesmärk oli anda tulevastele restauraatoritele ettekujutus erinevate mõõdistusmeetodite rakendamise võimalustest ning kaasaegsete meetodite eelistest traditsiooniliste meetodite ees.

Loengu initsiaatoriks oli EKA külalislektor ning Apex Arhitektuuribüroo OÜ partner Ove Oot.