Pistepilvien käsittely

Laserkeilauksen tuloksena saadaan suuri määrä eri mittausasemilta kerättyjä pistepilviä. Ne liitetään yhtenäiseksi pistepilvimalliksi ja viedään sovittuun koordinaattijärjestelmään. Pistepilveä harvennetaan tietomäärän vähentämiseksi. Harvennusasteesta (1 mm, 2 mm jne.) sovitaan tilaajan kanssa. Tarvittaessa poistetaan pilvestä myös tarpeettomat kohteet.

Pistepilvimalli voidaan toimittaa eri muodoissa riippuen tilaajan tarpeista.