Lennokkimittaukset

Perinteinen ilmakuvakartoitus on erittäin kallista ja järkevää vain kohteiden ollessa laajoja. Lennokkien avulla voi kuitenkin mitata nopeasti ja tehokkaasti erikokoisia kohteita. Lennokilta käsin voidaan mitata nopeasti ja kustannustehokkaasti suuria alueita. Työn tuloksena on pistepilvi, ortokuva ja digitaalinen maastomalli.

Lennokkimittauksia käytetään topografisiin mittauksiin, volyymien määrittämiseen (louhokset, työmaat, materiaalien varastopaikat tms.), rakennustöiden etenemisen seurantaan sekä rakennus- ja kulttuuriperintökohteiden dokumentointiin. Lämpökameroilla voi mitata lennokeilta käsin rakennusten lämpöhukkaa. Monispektrikameroilla voi käyttää lennokkeja erilaisissa luonnonsuojelu-, metsänhoito- tai maataloushankkeissa.

Lennokkimittauksissa käytetään yleensä fotogrammetristä menetelmää, koska lennokeilla käytettävät laserkeilausjärjestelmät ovat vielä erittäin kalliita.