3D-mallien laadinta pistepilvestä

Useimmiten laserkeilauksen tuloksena saadusta pistepilvestä laaditaan ns. lähtötilanteen malleja, joihin arkkitehtien ja muiden suunnittelijoiden työ jatkossa perustuu. Tässä tulee muistaa, että malli on yleistys sovitun yksityiskohtaisuustason (LoD – Level of Details) mukaan. Sen takia on erittäin hyvä, jos jatkokäyttäjä osaa tarvittaessa tarkastaa tärkeät yksityiskohdat pistepilvestä.

Geometrialtaan mutkikkaista kohteista, esim. keskiaikaisista holvikatoista, voidaan tuottaa myös ns. mesh-malleja (pintamalli, kolmiomalli). Tulee kuitenkin muistaa, että mesh-malli on huomattavasti solid-mallia dataintensiivisempi.