Ettevõttest

DataCap on pühendunud kaasaegsete 3D mõõdistusmeetodite rakendamisele rahuldamaks hoogsalt areneva digitaalehituse valdkonna vajadusi täpse ruumilise info järele.

Kasutades laserskaneerimise, fotogramm-meetria ja droonimõõdistamise meetodeid kogume kiiresti ja täpselt meie tellijatele olulist 3-mõõtmelist informatsiooni ning töötleme seda vastavalt tellija vajadusele.

Meie töö tulemusteks on punktipilve mudelid, 2D joonised, 3D mudelid (lähteolukorra mudelid, BIM mudelid, teostusmudelid).

DataCap OÜ asutajad Jüri Pärtna, Kait Kurvits ja Karel Truu on suurte kogemustega spetsialistid ja oma valdkonna entusiastid.

Hilissügisel 2019, ühe Digitaalehituse Klastri koosoleku järgse vestluse tulemusena jõudsid Jüri, Kait ja Karel ühisele arusaamisele, et oleks aeg asutada ettevõte, mis keskendub kiirelt kasvava digitaalehituse valdkonna ruumiandmete kogumise ja töötlemise nõudluse rahuldamisele.

Selle tulemusena asutati DataCap OÜ.

Ettevõtte asutajad

Jüri Pärtna (juhatuse esimees) on lõpetanud Moskva Riikliku Geodeesia ja Kartograafia Ülikooli (1984) ning läbinud EBS EMBA kursuse (2008). Jüri Pärtna omab kutsetunnistust nr 156229 Geodeet, tase7.

Gümnaasiumi ja ülikooli kõrvalt osales oma isa poolt juhitava arhitektuurse fotogramm-meetria labori projektides, mõõdistades arhitektuurimälestisi Eestis ja Ukrainas. Peale ülikooli lõpetamist töötas  5 aastat Riiklikus Ehitusuuringute Instituudis insener-geodeedina. Seejärel siirdus Eesti-Soome ühisettevõttesse AS Geoestonia ning töötas 4 aasta jooksul Soomes.

1993.aastal asutas geodeesiaettevõtte AS Geomark (praegu AS Exact Geomark), mida juhtis kuni firma müümiseni aastal 2010.

Laserskaneerimise tehnoloogia juurutamisega alustas esimesena Eestis aastal 2004, mil tehnoloogia oli veel lapsekingades ning turg Eestis olematu.

2010-2011 töötas Geo S.T. OÜ arendusjuhina ning muuhulgas juurutas seal ka laserskaneerimise tehnoloogia.

2012-2019 töötas Eesti suurima taristute projekteerimise ettevõtte Reaalprojekt OÜ arendusjuhina ning juurutas ka selles ettevõttes laserskaneerimise tehnoloogia.

Jüri on Läti ettevõtte SIA Latvijasmernieks.lv osanik.

Jüri on olnud Eesti Geodeetide Ühingu juht ning Eesti Digitaalehituse Klastri InfraBIM töögrupi algataja ja juht.

Karel Truu (juhatuse liige) ja Kait Kurvits (juhatuse liige) on lapsepõlvesõbrad ja klassivennad Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi päevilt. 2011 asutasid nad ettevõtte Geodeesia24 OÜ, mis on praegu oma valdkonna 10 suurima seas.

Karel on lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkoolis rakendusgeodeesia eriala (2011) ning alustanud geodeesia magistriõpinguid Eesti Maaülikoolis. Erialast tööd on ta enne oma ettevõtte asutamist teinud Maa-ametis, EO Map OÜ-s ja Sirkel & Mall Geodeesia OÜ-s. Karel Truu omab kutsetunnistust nr 117823 Geodeet, tase 6.

Kait on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas ärikorraldus bakalaureuseõppe (2010) ning alustanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas ärijuhtimise magistriõpet.

Kait ja Karel olid aktiivsed ettevõtjad juba enne Geodeesia24 asutamist. Nad jõudsid asutada ühe toitlustusettevõtte Haapsalus ning pakkuda Pärnus suvist rannameelelahutust Sky Plus Veestaap nime all.

Alates aastast 2011 on nad pühendunud geodeesia valdkonnale läbi oma ettevõtte Geodeesia24.