Mõisakompleksi laserskaneerimine

Laserskannerite Leica RTC360 ja Faro S350 abil mõõdistati  mõisakompleks: peahoone, 8 kõrvalhoonet ja 9 varet. Mõisa peahoone skaneeriti värvidega. Laserskaneerimine teostati kokku ligi 600-st skaneerimise seisust.
Töö teostati DataCap OÜ ja Archaeovision OÜ koostööna.

Kolga mõisa laserskaneerimine
Kolga mõis, sõiduhobuste tall, punktipilv
Kolga mõisa peahoone pööning, punktipilv