DataCap on pühendunud kaasaegsete 3D mõõdistusmeetodite rakendamisele rahuldamaks hoogsalt areneva digitaalehituse valdkonna vajadusi täpse ruumilise info järele.

Kasutades laserskaneerimise, fotogramm-meetria ja droonimõõdistamise meetodeid kogume kiiresti ja täpselt meie tellijatele olulist 3-mõõtmelist informatsiooni ning töötleme seda vastavalt tellija vajadusele.

Meie töö tulemusteks on punktipilve mudelid, 2D joonised, 3D mudelid (lähteolukorra mudelid, BIM mudelid, teostusmudelid).

laserskaneerimine

Laserskaneerimine

Laserskaneerimine võimaldab koguda objektidest ja ümbritsevast keskkonnast lühikese ajaga suurel hulgal detailset ja täpset 3D infot.
Loe rohkem
punktipilvede_tootlus

Punktipilvede töötlus

Laserskaneerimise tulemusel saadud andmete ühendamine ühtseks punktipilve mudeliks, mis viiakse kokkulepitud koordinatsüsteemi.
Loe rohkem
hoonete-jooniste-koostamine

2D jooniste koostamine punktipilvest

Kuigi üha enam kasutatakse infot 3D kujul, soovitakse siiski sageli saada ka traditsioonilisi 2D jooniseid, mida on mugav paberkujul vaadelda.
Loe rohkem
3d-mudeldamine

3D mudelite koostamine punktipilvest

Kõige sagedamini koostatakse laserskaneerimise tulemusena saadud punktipilvedest nn lähteolukorra mudeleid, millised on aluseks arhitektidele ja projekteerijatele nende edasises töös.
Loe rohkem
bim-modelleerimine

BIM mudeldamine

Kui 3D mudelile lisatakse ka infot, siis saame rääkida BIM mudelist (BIM – Building Information Model.) BIM mudeleid kasutatakse projekteerimise- ja ehitamise faasides.
Loe rohkem
fotogramm-meetria

Fotogramm-meetrilised mõõdistused

Fotogramm-meetria on ülekattega fotode (stereofoto) kasutamisel põhinev mõõdistamise meetod, mis on pea sama vana, kui fotograafia.
Loe rohkem

Viimased uudised